HGO1122/2008
ID intern unic:  329301
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1122
din  03.10.2008
pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege
 privind modificarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Publicat : 10.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 183-185     art Nr : 1126
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

    PRIM-MINISTRU                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                          Igor Dodon 
    Ministrul justiţiei                                                    Vitalie Pîrlog

    Nr. 1122. Chişinău, 3 octombrie 2008.