DPO1879/2008
ID intern unic:  329350
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1879
din  13.10.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Ray Virgilio TORRES FLORES
Publicat : 17.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 671
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la promovarea reformelor în domeniul protecţiei sociale în Republica Moldova, domnului Ray Virgilio TORRES FLORES, Reprezentant al Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.
      
    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1879-IV. Chişinău, 13 octombrie 2008.