DPO1880/2008
ID intern unic:  329352
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1880
din  14.10.2008
privind conferirea Ordinului “Credinţă Patriei” clasa III  domnului Igor BODORIN
Publicat : 17.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 672
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul securităţii statului şi asigurării ordinii publice, îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi înalt profesionalism, domnului Igor BODORIN, director al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, i se conferă Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III.
        
    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 1880-IV. Chişinău, 14 octombrie 2008.