LPO201/2008
ID intern unic:  329389
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 201
din  03.10.2008
pentru acceptarea Amendamentului la Convenţia privind comerţul internaţional
cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES)
Publicat : 21.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 189     art Nr : 679
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. – Republica Moldova acceptă Amendamentul la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), adoptat la Gaborone, Botswana, la 30 aprilie 1983.
    Art.2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor amendamentului nominalizat.
    Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de acceptare a amendamentului menţionat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr.201-XVI. Chişinău, 3 octombrie 2008.