DPO1883/2008
ID intern unic:  329390
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1883
din  14.10.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Vladimir ŢURCAN
Publicat : 21.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 189     art Nr : 680
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. – Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, merite în promovarea politicii statului în domeniul dreptului şi contribuţie la perfecţionarea legislaţiei, domnului Vladimir ŢURCAN, preşedinte al Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1883-IV. Chişinău, 14 octombrie 2008.