DPO1902/2008
ID intern unic:  329426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1902
din  21.10.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Serghei-Stalmir TIRANIN
Publicat : 24.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 695
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,  
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea artei teatrale, activitate de creaţie prodigioasă şi contribuţie la propagarea valorilor moral-spirituale, domnului Serghei-Stalmir TIRANIN, actor la Teatrul Dramatic Rus de Stat “A.P. Cehov”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Vladimir VORONIN

    Nr. 1902-IV. Chişinău, 21 octombrie 2008.