LPO204/2008
ID intern unic:  329474
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 204
din  09.10.2008
pentru  acceptarea Amendamentului la anexa B a Protocolului de la Kyoto
la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire
 la schimbarea climei
Publicat : 28.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 193-194     art Nr : 702
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. – Republica Moldova acceptă Amendamentul la anexa B a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, adoptat la Nairobi la 17 noiembrie 2006.
    Art.2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor amendamentului menţionat.
    Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va transmite depozitarului instrumentul de acceptare a amendamentului menţionat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Marian  LUPU

    Nr. 204-XVI. Chişinău, 9 octombrie 2008.