LPO205/2008
ID intern unic:  329476
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 205
din  09.10.2008
pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia
de la  Basel privind controlul transportului peste frontiere al
deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII
Publicat : 28.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 193-194     art Nr : 704
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. – Se acceptă Amendamentul la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării  acestora, inclusiv anexa VII la aceasta, adoptate la Geneva la 22 septembrie 1995.
    Art.2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor amendamentului menţionat.
    Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va transmite depozitarului instrumentul de acceptare a amendamentului menţionat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian  LUPU

    Nr. 205-XVI. Chişinău, 9 octombrie 2008.