DPO1907/2008
ID intern unic:  329502
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1907
din  25.10.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Gheorghe RUSSU
Publicat : 31.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 195-196     art Nr : 710
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,  
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Gheorghe RUSSU, director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Vladimir VORONIN

    Nr. 1907-IV. Chişinău, 25 octombrie 2008.