DPO1927/2008
ID intern unic:  329569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1927
din  05.11.2008
privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la
Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi
deetatizarea  proprietăţii publice
Publicat : 07.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 198-200     art Nr : 724
    În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia  Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 224-XVI din 30 octombrie 2008 pentru modificarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1927-IV. Chişinău,  5 noiembrie 2008.