DPO1917/2008
ID intern unic:  329576
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1917
din  29.10.2008
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 07.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 198-200     art Nr : 728
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate prodigioasă în vederea educării tinerei generaţii, poziţie civică activă şi contribuţie la dezvoltarea social-economică a ţării, se conferă:
    “Ordinul de Onoare”
    doamnei
    Zinaida CHISTRUGA            - director general al Camerei de Licenţiere a Republicii Moldova;
    Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Haralambie LAZĂR              - primar al comunei Mingir, raionul Hînceşti
    domnului
    Valeriu TARASOV                - director general al Firmei Ştiinţifice de Producţie “EXTREMUM”,
                                                  municipiul Chişinău;
    Medalia “Meritul Civic”
    domnului
    Vladimir LADUNCHIN         - şef de secţie la Fabrica de Vinuri şi Coniacuri “KVINT”,
                                                  municipiul Tiraspol
    domnului
    Ivan PEEV                              - director general al Societăţii pe Acţiuni “Ceramica-T”,
                                                   oraşul Taraclia;
    Titlul onorific “Om Emerit”
    domnului
    Evghenie BEICO                     - director economic al Firmei “Brodsky Looper Reed
                                                   and Partners”, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN

    Nr. 1917-IV. Chişinău, 29 octombrie 2008.