DPO1921/2008
ID intern unic:  329613
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1921
din  05.11.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Anatolie GORODENCO 
Publicat : 11.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 201-203     art Nr : 736
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate prodigioasă întru dezvoltarea complexului agroindustrial, domnului Anatolie GORODENCO, ministru al agriculturii şi industriei alimentare, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1921-IV. Chişinău, 5 noiembrie 2008.