DPO1933/2008
ID intern unic:  329634
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1933
din  08.11.2008
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 14.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 754
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie meritorie la restaurarea şi reconstrucţia Complexului Monastic “Curchi”, se conferă:
    “Ordinul Republicii”
    domnului
    Vasile CHIRICĂ                         – director general al Societăţii cu Răspundere Limitată “Glorinal”
    doamnei
    Ala POPESCU                           – preşedinte al Consiliului de observatori al procesului
                                                       de reconstrucţie şi restaurare a Complexului Monastic “Curchi”;
    “Ordinul de Onoare”
    domnului
    Evghenii PARHAEV                    – director al Întreprinderii pentru Producerea Obiectelor
                                                       de Cult “Sofrino” a Bisericii Ortodoxe Ruse
                                                       arhimandritului
    SILUAN (Marin Şalari)               – stareţ al Mănăstirii “Naşterea Maicii Domnului”
                                                       din satul Curchi;  
    Ordinul “Gloria Muncii” domnilor: 
    Evgheni SMOLIN                       – arhitect-şef de proiect, Societatea cu Răspundere Limitată
                                                       “Glorinal” 
    Valentin SOLTAN                      – şef de şantier, Societatea cu Răspundere Limitată “Glorinal”;
    Medalia “Meritul Civic” domnilor: 
    Nicolae DOIBANI                      – şef de sector, Societatea cu Răspundere Limitată “Glorinal”
    Bronislav DRUMEA                    – tencuitor, Societatea cu Răspundere Limitată “Glorinal”
    Vasilii GRIGOREŢ                      – mecanizator, Întreprinderea Mixtă “Tehnorut”
    Victor RUSNAC                         – director general al Societăţii pe Acţiuni “Moldpresa”
    Dumitru RUSU                            – preşedinte al Consiliului de observatori al Societăţii
                                                       pe Acţiuni “Piramida-V”
    Ion TONU                                  – şef de şantier, Întreprinderea Mixtă “Tehnorut”;     
    Titlul onorific “Maestru în Artă”
    domnului Iurie LUNGU                – pictor.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1933-IV. Chişinău, 8 noiembrie 2008.