DPO1934/2008
ID intern unic:  329635
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1934
din  11.11.2008
privind conferirea Ordinului “Credinţă Patriei”
clasa I domnului Artur REŞETNICOV 
Publicat : 14.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 755
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă ireproşabilă în organele administraţiei publice centrale, merite deosebite în domeniul asigurării securităţii statului şi înalt profesionalism, domnului Artur REŞETNICOV, director al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova,  i se conferă Ordinul “Credinţă Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Nr. 1934-IV. Chişinău, 11 noiembrie 2008.