HGC1260/2008
ID intern unic:  329658
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1260
din  12.11.2008
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea
Guvernului nr. 945 din 20 august 2007

Publicat : 14.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 1265
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 “Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 981), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după poziţiile 230 şi 272 se introduc, respectiv, poziţiile 2301 şi 2721, cu următorul cuprins:
   
„2301.

Î.S. „Compania Aeriană „Air Moldova"

Mun.Chişinău, Aeroport
1002600001718
20904200"
 
 
 
„2721.

Î.S. „Complexul Hotelier „Codru"

Mun.Chişinău, str. 31 August 1989,nr. 127

1003600106838
32000000";
 
 
 

   poziţiile 270 şi 279 se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI
 
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                             Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                    Mariana Durleşteanu    

    Nr. 1260. Chişinău, 12 noiembrie 2008.