DPO1939/2008
ID intern unic:  329692
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1939
din  12.11.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Tudor ŞEPTELICI
Publicat : 18.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 206-207     art Nr : 762

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

    Articol unic. – Pentru merite în sporirea eficienţei producţiei, contribuţie la reutilarea tehnică a întreprinderii şi la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Tudor ŞEPTELICI, director al Societăţii pe Acţiuni “Codreanca”, oraşul Nisporeni, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

 

    Nr. 1939-IV. Chişinău, 12 noiembrie 2008.