DPO1941/2008
ID intern unic:  329694
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1941
din  13.11.2008
privind conferirea Ordinului “Credinţă Patriei” clasa III domnului Valeriu MIŢUL
Publicat : 18.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 206-207     art Nr : 764

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

    Articol unic. – Pentru vitejie, curaj şi spirit de sacrificiu, activitate organizatorică intensă şi contribuţie la promovarea reformelor social-economice, domnului Valeriu MIŢUL, primar al satului Corjova, raionul Dubăsari, i se conferă Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

 

    Nr. 1941-IV. Chişinău, 13 noiembrie 2008.