DPO1942/2008
ID intern unic:  329695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1942
din  13.11.2008
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 18.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 206-207     art Nr : 765
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate оndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă:
    Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului  Petru STRATULAT        – prim-vicedirector
                                                           al Institutului de Cercetări Ştiinţifice
                                                           în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului;
    Medalia “Meritul Civic”
    doamnei Elena MEŞCO                  – asistentă medicală la Spitalul raional Edineţ;
    Medalia “Nicolae Testemiţanu”
    doamnei Nadejda MADONICI       – şef de secţie la Centrul de Reabilitare pentru
                                                           Copii “Sergheevka”, oraşul Sergheevka, Ucraina.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Nr. 1942-IV. Chişinău, 13 noiembrie 2008.