DPO1944/2008
ID intern unic:  329711
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1944
din  14.11.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii”domnului Nicolae RABII
Publicat : 21.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 208-209     art Nr : 772
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei uşoare, contribuţie substanţială la implementarea tehnologiilor avansate în producţie şi dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Nicolae RABII, director general al Societăţii pe Acţiuni “Floare-Carpet”, i se conferă “Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1944-IV. Chişinău, 14 noiembrie 2008.