DPO1949/2008
ID intern unic:  329762
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1949
din  18.11.2008
privind conferirea de distincţii de stat doamnei
Anna GRAMMA şi domnului Sergiu POCLITARI 
Publicat : 25.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 777
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în domeniul construcţiilor şi contribuţie la edificarea blocului de studii al Universităţii de Stat din Comrat, se conferă:      
    Ordinul “Gloria Muncii”
    doamnei
    Anna GRAMMA              – director general al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                             “Anagrama-Grup”, municipiul Chişinău;
    Medalia “Meritul Civic”
    domnului
    Sergiu POCLITARI            – montator la Societatea cu Răspundere Limitată
                                              “Anagrama-Grup”, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN

    Nr. 1949-IV. Chişinău, 18 noiembrie 2008.