DPO1952/2008
ID intern unic:  329764
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1952
din  20.11.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii” domnului Anatolie POPUŞOI 
Publicat : 25.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 779
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea silviculturii, contribuţie substanţială la extinderea suprafeţelor de păduri, sporirea eficienţei utilizării resurselor forestiere şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Anatolie POPUŞOI, director general al Agenţiei pentru Silvicultură “Moldsilva”, i se conferă “Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1952-IV. Chişinău, 20 noiembrie 2008.