DPO1953/2008
ID intern unic:  329795
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1953
din  21.11.2008
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători din complexul agroindustrial
Publicat : 28.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 784
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:      
    “Ordinul Republicii”
    domnului
    Constantin PUTREGAI            – preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie “Glia”,
                                                   comuna Pleşeni, raionul Cantemir;
    Ordinul “Gloria Muncii” domnilor:
    Gheorghe AIRINI                    – director al Societăţii cu Răspundere Limitată “AGDAV”,
                                                    oraşul Glodeni
    Vasile CIREŞ                           – director al Societăţii cu Răspundere Limitată “Logofăt-Prim”,
                                                    comuna Logofteni, raionul Făleşti
    Vasile HAREA                         – director general al Întreprinderii de Stat “Moldsuinhibrid”,
                                                    oraşul Orhei
    Vladimir JARDAN                   – director al Societăţii pe Acţiuni “JLC”, municipiul Chişinău
    Mihail LUPU                            – preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie
                                                    “Grupfruct-LG”, comuna Colicăuţi, raionul Briceni
    Nicolae ROTARI                      – conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                    “Demeder-Com”, comuna Prajila, raionul Floreşti;
    Medalia “Meritul Civic”
    domnului
    Gheorghe BOŞCĂNEANU       – şef al Fermei Agricole (sectorul Criuleni) a Combinatului
                                                     de Vinuri “Cricova” S.A.
    domnului
    Radion CARASENI                  – preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie
                                                      “Caiirîm”, satul Congaz, UTA Găgăuzia
    domnului
    Stepan DRIGA                          – administrator al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                     “Agro-Tiras”, comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari
    domnului Vasile GAJIU             – preşedinte al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                    “Crist-Valg”, satul Logăneşti, raionul Hînceşti
    domnului
    Anatolie GOREA                       – tractorist la Societatea cu Răspundere Limitată
                                                     “Agrosfera-BM”, comuna Pîrliţa, raionul Ungheni
    doamnei
    Diana NICOLAEVA                 – cercetător ştiinţific la Institutul de Tehnologii Alimentare
    domnului
    Constantin RADOV                   – tractorist la Societatea cu Răspundere Limitată
                                                     “Cumnuc-Agro”, oraşul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia
    doamnei Ala TOMOV               – operator la Întreprinderea de Stat “Moldsuinhibrid”,
                                                      oraşul Orhei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1953-IV. Chişinău, 21 noiembrie 2008.