HGM1305/2008
ID intern unic:  329814
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1305
din  21.11.2008
cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare
a Dezvoltării Regionale
Publicat : 28.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 1317
    MODIFICAT
   
HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003
    HG190 din 26.02.16, MO49-54/04.03.16 art.220
    HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180
    HG110 din 18.02.10, MO29/23.02.10 art.153    În temeiul Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68) şi al Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36, art. 200), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, conform anexei.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Consiliului din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Consiliului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.

    PRIM-MINISTRU                                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                     Igor Dodon
    Ministrul administraţiei publice locale                              Valentin Guznac

    Nr. 1305. Chişinău, 21 noiembrie 2008.


Anexă

la Hotărîrea Guvernului nr.1305

din 21 noiembrie 2008

 

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale

 
CALMÎC Octavian

viceprim-ministru, ministru al economiei și infrastructurii, președinte al Consiliului

BÎTCA Vasile

ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, vicepreședinte al Consiliului

ARMAȘU Octavian
ministru al finanțelor
GRIGORAȘ Stela

ministru al sănătății, muncii și protecției sociale

BABUC Monica
ministru al educației, culturii și cercetării
LEUCĂ Ion

președinte al raionului Glodeni, președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

GRAUR Eleonora

președinte al raionului Rezina, președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru

MOLOZEA Nicolae

președinte al raionului Ștefan Vodă, președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

VLAH Irina

bașcan al unității teritoriale autonome Găgăuzia, președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

BABII Viorel

director al Societății cu Răspundere Limitată „Energia”, reprezentant al sectorului privat, delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

STICI Simion

director al Cooperativei de Consum Nisporeni, reprezentant al sectorului privat, delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru  

PETRENCO Vasile

director al Societății cu Răspundere Limitată „REAL-Sud”, reprezentant al sectorului privat, delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

ACBAȘ Maria

director al Societății comerciale „Doksancom” SRL, reprezentant al sectorului privat, delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

OSTAF  Serghei

director al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), reprezentant al societății civile”.

 
    [Anexa în redacţia HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003]
    [Anexa în redacţia HG190 din 26.02.16, MO49-54/04.03.16 art.220]
    [Anexa modificată prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    [Anexa în redacţia HG110 din 18.02.10, MO29/23.02.10 art.153]