DPO1956/2008
ID intern unic:  329824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1956
din  25.11.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Vladimir SUETNOV
Publicat : 02.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 213-214     art Nr : 786
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea sistemului naţional bancar, contribuţie la promovarea politicii monetar-creditare şi susţinerea acţiunilor social-umanitare, domnului Vladimir SUETNOV, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Comerciale “Banca Socială” S.A., i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1956-IV. Chişinău, 25 noiembrie 2008.