DPO1958/2008
ID intern unic:  329826
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1958
din  26.11.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Hans Peter HASELSTEINER 
Publicat : 02.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 213-214     art Nr : 788
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de apreciere a meritelor deosebite în realizarea unor proiecte social-economice şi activitate intensă de sponsorizare, domnului Hans Peter HASELSTEINER, preşedinte al Consiliului de Conducere al Concernului “Strabag”, preşedinte al Fundaţiei de Caritate a Familiei Haselsteiner, preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Asociaţiei de Caritate “Concordia”, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1958-IV. Chişinău, 26 noiembrie 2008.