DPO1961/2008
ID intern unic:  329828
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1961
din  26.11.2008
privind conferirea titlului onorific “Artist al Poporului”
Publicat : 02.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 213-214     art Nr : 790
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate de creaţie îndelungată şi prodigioasă, contribuţie substanţială la promovarea valorilor culturale şi înaltă măiestrie interpretativ-artistică, se conferă titlul onorific “Artist al Poporului”:
    doamnei Maria
    CODREANU (Kodryan)        – solistă-vocalistă
    domnului
    Ivan CVASNIUC                   – solist de operă la Teatrul Naţional de Operă şi Balet
    doamnei Margarita
    IVANUŞ (Popov-Ivanuş)        – solistă-vocalistă
    doamnei Svetlana
    TOMA (Fomiciova)                 – actriţă de teatru şi cinema
    domnului Vladimir
    ZAKLIKOVSKI                     – solist de operă la Teatrul Naţional de Operă şi Balet
    doamnei Paulina
    ZAVTONI                               – actriţă de teatru.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Nr. 1961-IV. Chişinău, 26 noiembrie 2008.