DPO1970/2008
ID intern unic:  329855
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1970
din  01.12.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Valeriu SAVA
Publicat : 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217     art Nr : 804
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Valeriu SAVA, ministru consilier, însărcinat cu afaceri ad-interim al Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1970-IV. Chişinău, 1 decembrie 2008.