HGO1387/2008
ID intern unic:  329907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1387
din  05.12.2008
cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Alexei VÎRLAN
Publicat : 09.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 218-220     art Nr : 1374
    În temeiul Legii nr. 162-XVI din 9 iulie 2008 privind modificarea şi completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127-130, art. 512) şi în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1084 din 24 septembrie 2008 „Cu privire la reorganizarea unor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 178, art. 1086), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se eliberează (din 10 decembrie 2008) dl Alexei VÎRLAN din funcţia de viceministru al transporturilor şi gospodăriei drumurilor.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 1387. Chişinău, 5 decembrie 2008.