DPO1979/2008
ID intern unic:  329917
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1979
din  04.12.2008
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Vladimir DÎRU şi Valeriu BENDERSCHI
Publicat : 12.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 221-222     art Nr : 817
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă: 
    Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Vladimir DÎRU                – locotenent de poliţie;
    Medalia “Meritul Militar”
    domnului Valeriu
    BENDERSCHI                             – sergent major de poliţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                      Vladimir VORONIN

    Nr. 1979-IV. Chişinău, 4 decembrie 2008.