DPO1984/2008
ID intern unic:  329919
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1984
din  06.12.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Constantin ANDREEV
Publicat : 12.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 221-222     art Nr : 819
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul mijloacelor de informare în masă, succese în activitatea editorial-poligrafică şi înalt profesionalism, domnului Constantin ANDREEV, director al Întreprinderii de Stat Editura “Universul”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Nr. 1984-IV. Chişinău, 6 decembrie 2008.