DPO1994/2008
ID intern unic:  330006
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1994
din  12.12.2008
privind conferirea de distincţii de stat unui
grup de lucrători din domeniul cooperaţiei de consum
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 834
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul cooperaţiei de consum, merite în perfecţionarea deservirii comerciale a populaţiei şi contribuţie la modernizarea tehnologiei de comercializare a mărfurilor, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii” următorilor:
    CIBOTARU Sergiu         – preşedinte al biroului executiv
                                             al Cooperativei de Consum “Universcoop” Leova
    GROSU Vasile                – preşedinte al biroului executiv al Uniunii
                                               Cooperativelor de Consum “Urecoop” Străşeni;
Medalia “Meritul Civic” următorilor:
    CEBOTARU Elena          – preşedinte al biroului executiv al Cooperativei
                                              de Consum “Consumcoop” Ghindeşti, raionul Floreşti
    CHIRILOV Haralambie   – preşedinte al biroului executiv
                                               al Uniunii Cooperativelor de Consum “Ucoop” Ungheni
    MOCANU Valentina       – şefă a magazinului din satul Găvănoasa,
                                               Cooperativa de Consum “Universalcoop” Cahul.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Nr. 1994-IV. Chişinău, 12 decembrie 2008.