DPO2002/2008
ID intern unic:  330063
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2002
din  16.12.2008
privind conferirea de distincţii de stat
domnului Gheorghe COJOCARI şi doamnei Valentina MADAN
Publicat : 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232     art Nr : 852
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în sporirea eficienţei gestionării patrimoniului şi resurselor financiare publice, contribuţie la realizarea auditului public extern şi înalt profesionalism, se conferă:
    Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Gheorghe COJOCARI            – membru al Curţii de Conturi;
    Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Valentina MADAN                – director de departament la Curtea de Conturi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN

    Nr. 2002-IV. Chişinău, 16 decembrie 2008.