DPO2008/2008
ID intern unic:  330065
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2008
din  17.12.2008
privind conferirea Ordinului “Credinţă Patriei”
clasa III domnului Iurie COŢOFAN
Publicat : 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232     art Nr : 854
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. – Pentru bărbăţia şi dîrzenia manifestate la îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu şi a datoriei cetăţeneşti, contribuţie la dezvoltarea social-economică a localităţilor şi activitate organizatorică intensă, domnului Iurie COŢOFAN, consilier în Consiliul Raional Dubăsari şi în Consiliul Comunal Corjova, i se conferă Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN

    Nr. 2008-IV. Chişinău, 17 decembrie 2008.