DPO2010/2008
ID intern unic:  330098
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2010
din  18.12.2008
privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne
Publicat : 26.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 233-236     art Nr : 858
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
    Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III domnilor:
    Ghenadii COSOVAN             – colonel de poliţie
    Valentin ZUBIC                      – colonel de poliţie;
    Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului Ivan BOŢAN           – maior de poliţie;
    Medalia “Meritul Militar” domnilor:
    Alexandru
    POZDNEACOV                     – locotenent-colonel de poliţie
    Alexandr UZUN                      – căpitan de poliţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Vladimir VORONIN

    Nr. 2010-IV. Chişinău, 18 decembrie 2008.