DPO2009/2008
ID intern unic:  330100
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2009
din  17.12.2008
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 26.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 233-236     art Nr : 857
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în gestionarea durabilă a pădurilor, contribuţie la extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră şi activitate intensă de ocrotire a naturii, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Anatoli IAMBOGLO         – director al Întreprinderii
                                                pentru Silvicultură “Hînceşti-Silva”;
    Medalia “Meritul Civic” domnilor:
    Ion IXARI                         – şef al Ocolului Silvic Olăneşti
                                               al Întreprinderii pentru Silvicultură Tighina
    Vasile MIRON                  – primar al comunei Boldureşti,
                                                raionul Nisporeni
    Sveatoslav PRODAN        – director al Întreprinderii Silvo
                                                -Cinegetice Cimişlia
    Vasile SCRIPNIC             – director al Întreprinderii pentru
                                                Silvicultură Soroca
    Vladimir ŞTIRBU              – şef al Ocolului Silvic Rîşcani al
                                                Întreprinderii pentru Silvicultură Glodeni;
Titlul onorific “Om Emerit”
    doamnei
    Ana MIŞCENCO             – director al Întreprinderii pentru
                                                Silvicultură Iargara, Leova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 2009-IV. Chişinău, 17 decembrie 2008.