DPO2018/2008
ID intern unic:  330243
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2018
din  23.12.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii” Excelenţei Sale domnului Stjepan MESIĆ
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 912
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se conferă Excelenţei Sale domnului Stjepan MESIĆ, Preşedintele Republicii Croaţia “Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Croaţia şi Republica Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Vladimir VORONIN

    Nr. 2018-IV. Chişinău, 23 decembrie 2008.