DPO2022/2008
ID intern unic:  330245
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2022
din  24.12.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”domnului Igor APOSTOLOV
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 914
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea arhitecturii şi urbanismului, contribuţie la proiectarea unor importante obiecte de menire social-culturală şi înaltă măiestrie profesională, domnului Igor APOSTOLOV, arhitect-şef la Institutul de Stat de Proiectare “Ruralproiect”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                       Vladimir VORONIN

    Nr. 2022-IV. Chişinău, 24 decembrie 2008.