DPO2023/2008
ID intern unic:  330246
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2023
din  24.12.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Igor SAVIN
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 915
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul energetic, înalt profesionalism şi activitate organizatorică intensă, domnului Igor SAVIN, director-manager al Societăţii pe Acţiuni “Reţelele Electrice de Distribuţie Nord”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 2023-IV. Chişinău, 24 decembrie 2008