DPO2029/2008
ID intern unic:  330255
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2029
din  25.12.2008
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de militari ai Armatei Naţionale
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 921
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru serviciu militar ireproşabil, participare la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii şi bărbăţia manifestată la îndeplinirea datoriei ostăşeşti, se conferă:
    Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III următorilor:
    DOŢENCO Ion                  – locotenent-colonel
    ŞALARU Lilian                   – colonel;
    Medalia “Meritul Militar” următorilor:
    CHILIVNIC Serghei           – căpitan
    EFROS Adrian                    – căpitan
    MARCUŢA Alexandru       – căpitan
    RACU Gheorghe                 – locotenent-major
    SMENTANCĂ Andrei       – plutonier adjutant
    VIOARĂ Sergiu                  – plutonier adjutant
    VOICA Alexandru              – plutonier adjutant
    ZABOLOTNÎI Vitalie         – plutonier adjutant;
    Medalia “Pentru Vitejie” următorilor:
    CROITOR Alexandru         – sergent-major
    DOGOTARI Sergiu            – plutonier-major
    FILIPOVICI Serghei          – locotenent-major
    GHENCIU Iulian                – locotenent-colonel
    GUZUN Oleg                     – maior
    PETRICIUC Nicolae          – plutonier-adjutant
    PREGUZA Timur               – sergent
    RUSNAC Dmitri                – sergent-major
    STOIAN Vitalie                 – locotenent-colonel
    VIŞNEVSCHI Nicolae      – plutonier adjutant.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                         Vladimir VORONIN

    Nr. 2029-IV. Chişinău, 25 decembrie 2008.