DPO2066/2009
ID intern unic:  330390
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2066
din  17.01.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” doamnei Nina LUPAN
Publicat : 23.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 10-11     art Nr : 25
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitatea îndelungată şi prodigioasă în sistemul financiar şi contribuţie substanţială la promovarea politicii bugetare a statului, doamnei Nina LUPAN, viceministru al finanţelor, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Nr. 2066-IV. Chişinău, 17 ianuarie 2009.