HGC14/2009
ID intern unic:  330405
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 14
din  19.01.2009
cu privire la modificarea şi completarea anexelor
la Hotărîrea Guvernului nr.1240 din 27 octombrie 2006
Publicat : 23.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 10-11     art Nr : 42     Data intrarii in vigoare : 01.01.2009
    În scopul reglementării cheltuielilor publice, al asigurării accesului populaţiei la asistenţă medicală de bună calitate şi al realizării prevederilor Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexele la Hotărîrea Guvernului nr.1240 din 27 octombrie 2006 „Cu privire la aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente şi consumabile a bolnavilor (maturi şi copii), precum şi a normelor de compensare a donatorilor de sînge şi alimentaţia lor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.174-177, art.1345), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la anexa nr.1, în rubrica „centrele de recuperare pentru copii”, după cuvîntul „recuperare”, se introduc cuvintele „şi reabilitare”;
    anexele nr.2 – nr.5 vor avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1240
din 27 octombrie 2006

Normele de cheltuieli
pentru alimentarea bolnavilor (maturi şi copii) din instituţiile
medico-sanitare publice finanţate de la bugetul de stat
 

                                                                                                                 (pentru o persoană pe zi)

Denumirea centrului
Suma, lei

Centre de plasament şi reabilitare pentru copii, centre de recuperare şi reabilitare pentru copii

41,30
inclusiv:
 
staţionar de zi
20,60

Centre ftiziopneumologice de reabilitare pentru copii

44,60
Centrul de recuperare pentru copii „Sergheevka”
68,90
 

    Notă:Mamele spitalizate împreună cu copiii se alimentează conform normelor stabilite în centrele respective.


Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1240
din 27 octombrie 2006

Normele de cheltuieli
pentru procurarea medicamentelor şi consumabilelor pentru
bolnavii (maturi şi copii) din instituţiile
medico-sanitare
publice finanţate de la bugetul de stat

                                                                      (pentru o persoană pe zi)
Denumirea centrului
Suma, lei

Centre de plasament şi reabilitare pentru copii, centre de recuperare şi reabilitare pentru copii

8,40
 
inclusiv:
 

pentru copii cu dereglări neuromotorii

17,20

tratament specific al Paraliziei Cerebrale Infantile (PCI) cu Toxină Botulinică pentru un pacient pe an

32640,00
Centre ftiziopneumologice de reabilitare pentru copii
11,20
Centrul de recuperare pentru copii „Sergheevka”
3,40
 

    Notă: Tratamentul ambulatoriu recuperator/staţionar de zi pentru pacienţii centrelor de reabilitare cu dereglări neuromotorii va fi identic normelor stabilite în centrele respective.


Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.1240
din 27 octombrie 2006
Normele de cheltuieli pentru alimentaţia donatorilor de sînge
 în instituţiile medico-sanitare publice
 
 
Suma, lei

Alimentaţia donatorilor care oferă sînge contra plată

26,90

Alimentaţia donatorilor care oferă sînge în mod gratuit

50,90

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.1240
din 27 octombrie 2006
Normele de compensare a donatorilor de sînge
 
 
Suma, lei
Sînge (1litru)
249,00

Sînge izoimun (1litru)

498,00

Plasma imună (1litru)

746,00

Plasma izoimună (1litru)

994,00

Plasma pentru componenţi (1litru)

498,00

Imunizare primară (o donaţie)

45,00
Reimunizare (o donaţie)
23,00

Izoimunizare (o donaţie)

67,00

Reizoimunizare (o donaţie)

33,00”
 
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2009.

    PRIM-MINISTRU                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                Larisa Catrinici
    Ministrul finanţelor                                              Mariana Durleşteanu

    Nr.14. Chişinău, 19 ianuarie 2009