HGA15/2009
ID intern unic:  330406
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 15
din  19.01.2009
privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară
Publicat : 23.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 10-11     art Nr : 43
    Abrogată prin HG550 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.596

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 21-24, art. 79) cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte, cu începere de la 1 ianuarie 2009, salariul minim pe ţară în cuantum de 600 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 3,55 lei pe oră.
    În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 40 de ore pe săptămînă, salariul minim orar se calculează de către agenţii economici prin raportarea salariului minim lunar, prevăzut în prezentul punct, la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 575 din 24 mai 2007 “Privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 74-77, art. 608).

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                 Igor Dodon

    Nr. 15. Chişinău, 19 ianuarie 2009.