OMFA118/2008
ID intern unic:  330460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 118
din  29.12.2008
cu privire la aprobarea Normelor metodologice
 pentru implementarea auditului intern în sectorul public
Publicat : 27.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 12-15     art Nr : 49
    Abrogat prin OMF105 din 15.07.13, MO206-211/20.09.13 art.1430; în vigoare 20.09.13

    Întru realizarea prevederilor punctului 42 din Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, punctului 5.2 din Concepţia controlului financiar public intern, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1143 din 04 octombrie 2006, Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a controlului financiar public intern, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 74 din 29 ianuarie 2008 şi titlului V din Standardele Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 82 din 29 noiembrie 2007 şi Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 98 din 27 noiembrie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public (se anexează).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                     Mariana DURLEŞTEANU

    Nr. 118. Chişinău, 29 decembrie 2008.

    norme