DPO2076/2009
ID intern unic:  330464
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
DECRET Nr. 2076
din  22.01.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Arcadii PASECINIC
Publicat : 30.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 16-18     art Nr : 40
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în mass-media şi activitate legislativă şi obştească intensă, domnului Arcadii PASECINIC, deputat în Parlament, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                      Vladimir VORONIN

    Nr. 2076-IV. Chişinău, 22 ianuarie 2009.