DPO2077/2009
ID intern unic:  330465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2077
din  22.01.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Sergiu CUZUIOC
Publicat : 30.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 16-18     art Nr : 41
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului mediu de specialitate, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, domnului Sergiu CUZUIOC, director al Colegiului de Zootehnie şi Medicină Veterinară, satul Brătuşeni, raionul Edineţ, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 2077-IV. Chişinău, 22 ianuarie 2009.