DPO2085/2009
ID intern unic:  330479
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2085
din  27.01.2009
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 30.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 16-18     art Nr : 49
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul asigurării securităţii statului, îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III domnilor:
    Gherman PIMONOV       – colonel
    Iurie RICHICINSCHI      – colonel
    Vladimir ZMUNCILĂ      – colonel;
    Medalia “Meritul Militar” domnilor:
    Haceatur AMBAREAN   – maior
    Ion BELECCI                 – plutonier adjutant
    Victor BELTEI                – locotenent
    Adrian CEBOTARI         – maior
    Victor CUZIN                 – maior
    Sergiu GULCA                – maior
    Veaceslav MIRON          – locotenent-colonel
    Petru PALADE                – plutonier adjutant
    Nicanor PĂSAT              – căpitan
    Oleg ROŞCA                  – maior
    Ion SÎRBU                      – locotenent-major.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 2085-IV. Chişinău, 27 ianuarie 2009.