DPO2089/2009
ID intern unic:  330530
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2089
din  27.01.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 03.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 19-21     art Nr : 52
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie la realizarea Programului de acţiuni consacrate Anului Tineretului, se conferă:
“Ordinul de Onoare”
    domnului Serghei
    AFANASENCO – preşedinte al Asociaţiei “Invasport”;
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Ivan CANTARAJIU    – director al Întreprinderii
                                           Individuale “ACAR Cantarajiu”,
                                           municipiul Chişinău
    domnului
    Iurie HANGAN       – arhitect-şef de proiect la Institutul
                                       Naţional de Cercetări şi Proiectări
                                      “Urbanproiect”;
Medalia “Meritul Civic”
    domnului Ion BABICI  – director al Centrului de Resurse
                                          pentru Tineret “Dacia”,
                                          oraşul Soroca
    doamnei
    Maria CIOBANU        – specialist principal la Institutul
                                         Naţional de Cercetări şi Proiectări
                                         “Urbanproiect”
    doamnei
    Angela CIOCÎRLAN   – director al Centrului de Resurse
                                            pentru Tineret “Făclia”,
                                            oraşul Ungheni
    doamnei
    Tatiana DUBIŢKAIA  – specialist principal în Direcţia
                                            învăţămînt, tineret şi sport a
                                           Consiliului Municipal Bălţi
    doamnei
    Aurelia HÎNCU          – director al Centrului Republican
                                          pentru Copii şi Tineret
    domnului
    Oleg MISTREANU    – diriginte de şantier la Întreprinderea
                                          Individuală “ACAR Cantarajiu”,
                                           municipiul Chişinău
    domnului
    Nicolae PASCARU     – preşedinte al Federaţiei de Lupte
                                           Naţionale “Voievod”
    doamnei
    Aurelia PETROVA       – director al Centrului de Creaţie
                                            a Copiilor “Luceafărul”,
                                           oraşul Basarabeasca;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului
    Igor DOMRACEV         – solist al Duetului de Estradă „Retro”
    domnului
    Igor HIMICI                  – solist al Duetului de Estradă „Retro”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Nr. 2089-IV. Chişinău, 27 ianuarie 2009.