DPO2093/2009
ID intern unic:  330533
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2093
din  29.01.2009
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 03.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 19-21     art Nr : 54
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    ALBU Ana
    CODREANU Petru
    DIMITRIADI Tatiana
    GHERMAN Deomid
    HÎRBU Iurie
    MÎŢU Ghenadie
    ORÎNDAŞ Victor
    PARPALAC Aurelia
    ROIBU Elena
    ŞCHIOPU Vasile
    TRIŞNEVSCHI Valentin.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                     Vladimir VORONIN

    Nr. 2093-IV. Chişinău, 29 ianuarie 2009.