DPO2090/2009
ID intern unic:  330579
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2090
din  29.01.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului William Emmett  INGRAM 
Publicat : 06.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 23-26     art Nr : 62
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de apreciere a meritelor deosebite în aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-americane şi pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, domnului William Emmett INGRAM, comandant al Gărzii Naţionale a Statului Carolina de Nord (SUA), i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 2090-IV. Chişinău, 29 ianuarie 2009.