DPO2099/2009
ID intern unic:  330609
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2099
din  03.02.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”domnului Vladimir SEMENŢUL
Publicat : 10.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 67
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul protecţiei sociale, contribuţie la susţinerea categoriilor socialmente vulnerabile ale populaţiei şi activitate organizatorică intensă, domnului Vladimir SEMENŢUL, şef al Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a Primăriei municipiului Bălţi, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN
 
    Nr. 2099-IV. Chişinău, 3 februarie 2009.